Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Bohórquez Velásquez, Yubely Alexandra35.77%0.00
2author_keyword:Gómez, Natalia35.77%0.00
3author_keyword:Huertas Vasquez, Yeison Einer35.77%0.00
4author_keyword:Luque, Paula Alexandra35.77%0.00
5dateIssued_keyword:202035.77%0.00
6dateIssued_keyword:202135.77%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true35.77%0.00
8subject_keyword:Aplicación (App)35.77%0.00
9subject_keyword:Application (App)35.77%0.00
10subject_keyword:Botanical Garden35.77%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
52100.00%0.00